• ESC® mažas

    Slider_item_text

  • SITOS mažas

    Slider_item_text

  • SOKRATES mažas

    Slider_item_text

Apie Verslumo įgūdžių sertifikatą

Verslumo įgūdžių sertifikatas (Entrepreneur‘s Skills Certificate® - ESC®) – kelias į verslo ir finansų žinias bei verslumo įgūdžius

Tūkstantmečio pabaigoje Europos Komisija įvardino „verslumo įgūdžius“ kaip vieną iš aštuonių esminių mokymosi visą gyvenimą įgūdžių. Tuo pačiu valstybės narės buvo pakviestos juos įskiepyti jauniems žmonėms iki mokyklos pabaigimo. Europos komisija jau ilgą laiką palaiko verslumo ugdymą. Strateginėje programoje Europos švietimas ir mokymas 2020 numatytas 4 ilgalaikis strateginis tikslas visuose švietimo lygiuose vystyti kūrybiškumą ir inovatyvumą, tame tarpe ir verslumą.

Paskutiniais metais geros verslo ir finansų žinios bei verslumo įgūdžiai tapo savaime suprantama bendrojo lavinimo komponente. Įveikti šių dienų iššūkius gali tik gerai išsilavinę gyventojai, turintys verslininkams būdingas savybes mąstyti inovatyviai ir gebantys kurti darbo vietas dinamiškoje ekonomikoje. Būtini jauni žmonės, kurie nori tapti verslininkais ar būti inovatoriais didelėse kompanijose. Švietimas yra raktas formuojant atitinkamus asmens nusistatymus, įgūdžius ir kultūrą. Todėl gyvybiškai svarbu nuo mažens skirti dėmesį verslumo ugdymui.

Verslumo įgūdžių sertifikatas® sukurtas po federalinių Austrijos ekonomikos rūmų iniciatyvos ir Austrijoje yra siūlomas kaip papildoma kvalifikacija nuo aštuntos mokyklos klasės. Šis sėkmingas modelis 2006 metais Europos komisijos ir 2011 metais Europos komercijos rūmų Eurochambers pripažintas geriausia verslumo ugdymo praktika.

Patikimas standartas, online egzaminavimas ir Europoje pripažįstamas sertifikatas lėmė Verslumo įgūdžių sertifikato® plitimą. Sertifikatas ir jį lydinti mokymų medžiaga išversti ir pritaikyti nacionaliniam teisynui Vokietijoje, Prancūzijoje, Čekijoje, Albanijoje, Kosove, Malyje ir Etiopijoje. Dešimtys tūkstančių klausytojų Austrijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje ir Čekijoje kiekvienais metais apmokomi ir sertifikuojami ESC®.

Sertifikato moduliai                               Sertifikato privalumai