• ESC® mažas

    Slider_item_text

  • SITOS mažas

    Slider_item_text

  • SOKRATES mažas

    Slider_item_text

Sertifikato privalumai

ESC® pridėtinė vertė

…mokykloms  

Verslumo įgūdžių sertifikato® finansinis, praktinis ir verslo aplinkos aktualumas sąlygoja tai, kad mokykloms naudinga siūlyti paskirus ESC modulius šalia įprasto mokymų turinio. Šis papildomas turinys leidžia papildyti jų mokymų profilį ir padidinti savo patrauklumą.

 

  … moksleiviams ir tėvams

Motyvuoti jauni žmonės jau antroje pagrindinio išsilavinimo pusėje gali pasinaudoti mokyklos siūlomu papildomu mokymų turiniu ir su Verslumo įgūdžių sertifikatu® įgyti bazines verslumo žinias. Tokiu būdu suformuojamas pozityvus ir verslus požiūris į ūkio subjektus. Sertifikatas mokiniams suteikia esmines kvalifikacijas: tie kas įgijo moduliuose siūlomas kvalifikacijas turi ženklius pranašumus tiek versle, tiek darbo rinkoje, net kai ieškoma darbo atostogų metu, gamybinės praktikos, pradedant gyvenimą darbo rinkoje ar tęsiant mokslus. Sertifikatas įrodo aukšto lygio savarankiškumą, iniciatyvumą, ryžtingumą, pareigingumą, gilesnes nei įprasta verslo žinias ir bazinį nacionalinės ekonomikos, verslo valdymo ir sąveikumo suvokimą.

 

  … verslui

Suvienodintas ir sertifikuotas standartas patenkina darbdavių reikalavimus kvalifikuotiems, įsipareigojantiems darbuotojams, turintiems bazinius verslumo įgūdžius. Verslumo įgūdžių sertifikato® turėtojai yra kolegos verslininkai, kurie geba veikti savarankiškai, aktyviai ieškoti patobulinimų, sąnaudų mažinimo, naujų produktų ir paslaugų teikimo formų. Sertifikato turėtojai demonstruoja verslumo dvasią ir yra rytojaus kūrėjai ir paveldėtojai, o tai savo ruožtu gerina verslo aplinką. Didžiausios ir įtakingiausios kompanijos pilnai pripažįsta Verslumo įgūdžių sertifikatą nuo pat jo atsiradimo.

 

  ... naudotojui

Esame pasiruošę sertifikatui būtiną mokymų turinį pateikti įvairiais, Jums patogiais būdais. Prieinamos ne tik versijos skaitmeninėse laikmenose, bet ir visas mokymų turinys pasiekiamas per BIT grupės sukurtą SITOS nuotolinių mokymų sistemą naudojant tik internetą. Jūsų patogumui prieinamos ir mobiliųjų įrenginių aplikacijos.